Početna stranica > Proizvodi > Forfaiting

Forfaiting

Forfaiting je fleksibilan i brz oblik financiranja koji predstavlja otkup kratkoročnih i srednjoročnih potraživanja bez prava regresa prema prethodnom vjerovniku. To je najbrži način financiranja izvoznika putem otkupa prenosivih instrumenata.

Kao podrška izvozu i uvozu u poslovima forfaitinga predmet otkupa mogu biti:

  • ino potraživanja nastala izvozom robe ili izvršenjem usluga po ugovoru o izvođenju radova u inozemstvu
  • ino potraživanja na temelju prodaje robe u inozemstvo na kredit (komercijalni kredit)
  • potraživanja inozemnih tvrtki po kojima je dužnik domaća tvrtka (uvoz roba i usluga s ugovorenom odgodom plaćanja)

Instrumenti pogodni za posao forfaitinga:

  • mjenice, po mogućnosti avalirane ili uz bankovnu garanciju
  • dokumentarni akreditivi otvoreni u korist domaćeg izvoznika
  • dokumentarni akreditivi otvoreni u korist inozemnog izvoznika
  • bankovne garancije izdane u korist domaćeg izvoznika
  • bankovne garancije izdane korist inozemnog izvoznika.

Navedeni instrumenti moraju biti prenosivi. Posao forfaitinga poželjno je predvidjeti prije sklapanja ugovora o izvozno-uvoznom poslu. Stoga, bilo da ste izvoznik ili uvoznik obratite nam se s povjerenjem u najranijoj fazi pregovora s vašim poslovnim partnerom na adresu:


Privredna banka Zagreb
Financijske institucije
Radnička cesta 50, Zagreb
E-mail: SFI_forfaiting@pbz.hr
telefon: 01/636 2987, 01/636 0681 ili 01/636 0674

< natrag

BroŠura  (451 KB)