Početna stranica > O faktoringu > Funkcije faktoringa

Funkcije faktoringa

  • financiranje
  • osiguranje naplate (del credere)
  • upravljanje potraživanjima.

< natrag

Što je faktoring?
Kako funkcionira faktoring?
Kome je faktoring namijenjen?
Prednosti faktoringa

BroŠura  (451 KB)