Početna stranica > Proizvodi > Domaći faktoring > Kako funkcionira domaći faktoring?

Kako funkcionira domaći faktoring?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  1. Prodavatelj proda i isporuči robu kupcu- dužniku i ispostavi mu fakturu
  2. Prodavatelj ustupa potraživanje PBZ Faktoringu uz kopiju fakture i ostale dokumente kojima dokazuje postojanje potraživanja
  3. PBZ Faktoring izvješćuje kupca /dužnika o ustupljenom potraživanju (cesiji)
  4. PBZ Faktoring može već u vrlo kratkom roku od ustupanja potraživanja temeljem potpisane ugovorne dokumentacije isplatiti na račun prodavatelja 70-90% vrijednosti fakture, umanjeno za faktoring naknadu
  5. Po dospijeću potraživanja dužnik plaća fakturu na račun PBZ Faktoringa
  6. Nakon naplate fakture PBZ Faktoring isplaćuje razliku sredstava u visini 10-30% umanjeno za faktoring kamatu obračunatu na visinu isplaćenog avansa

< natrag

Kako započeti domaći faktoring?
Koja je cijena domaćeg faktoringa?

BroŠura  (451 KB)