Početna stranica > O faktoringu > Kako funkcionira faktoring?

Kako funkcionira faktoring?

Financiranje se provodi tako da se odmah isplati 70 do 90 posto vrijednosti fakture (avans) na račun prodavatelja faktura, umanjeno za faktoring naknadu. Preostalih 10 do 30 posto vrijednosti fakture doznačuje se nakon dospijeća, odnosno nakon izmirenja obveza od dužnika, umanjeno za faktoring kamatu obračunatu na iznos avansa.

< natrag

Što je faktoring?
Kome je faktoring namijenjen?
Funkcije faktoringa
Prednosti faktoringa

BroŠura  (451 KB)