Početna stranica > Proizvodi > Izvozni faktoring > Kako funkcionira izvozni faktoring?

Kako funkcionira izvozni faktoring?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  1. Prodavatelj – izvoznik proda i isporuči robu kupcu-uvozniku i ispostavi mu fakturu
  2. Prodavatelj ustupa potraživanje PBZ Faktoringu uz kopiju fakture i ostale dokumente kojima dokazuje postojanje potraživanja
  3. PBZ Faktoring ustupa potraživanje faktor kući u državi kupca- dužnika na temelju prethodno dobivenog limita za konkretnog kupca/uvoznika
  4. PBZ Faktoring isplaćuje na račun prodavatelja 80% vrijednosti fakture, umanjeno za faktoring naknadu
  5. Po dospijeću potraživanja dužnik plaća po fakturi na račun faktor kuće u inozemstvu
  6. Faktor kuća u inozemstvu doznačuje sredstva na račun PBZ Faktoringa
  7. PBZ Faktoring isplaćuje izvozniku razliku sredstava u visini 20% umanjeno za faktoring kamatu za korišteno financiranje obračunatu na visinu avansa

< natrag

Kako započeti izvozni faktoring?
Koja je cijena izvoznog faktoringa?
Članice FCI

BroŠura  (451 KB)