Početna stranica > Proizvodi > Domaći faktoring > Kako započeti domaći faktoring?

Kako započeti domaći faktoring?

  1. Pošaljite nam listu vaših kupaca na faktoring@pbz.hr
  2. U slučaju pozitivnog odobrenja poslati ćemo vam indikativnu ponudu sa relevantnim kondicijama posla.
  3. Nakon potpisa ugovora o faktoringu odmah možemo započeti otkup vaših faktura prema domaćim kupcima.

< natrag

Kako funkcionira domaći faktoring?
Koja je cijena domaćeg faktoringa?

BroŠura  (451 KB)