Kontakt

Za sve informacije u vezi otkupa potraživanja obratite se na niže navedenu adresu, telefone, fax ili e-mail.

Privredna banka Zagreb d.d.
Proizvodi korporativnog bankarstva
Faktoring
Radnička 50
10000 Zagreb

  • Jozo Matas, direktor
    Telefon: 01/6364122

Kontakt:

Tel: 01/6364112; 4113; 4114; 1883; 0180; 4167;

Fax: 01/6364103

E-mail: faktoring@pbz.hr

Kliknite na mapu Republike Hrvatske i pronađite vama najbližu Podružnicu Privredne banke Zagreb d.d. za sve upite u vezi proizvoda i usluga kojima možete unaprijediti vaše poslovanje.

Mapa

BroŠura  (451 KB)