Početna stranica > Proizvodi > Mikrofaktoring

Mikrofaktoring

Mikrofaktoring je usluga namijenjena malim poduzetnicima sa godišnjim prihodom do 10 milijuna kn. Usluga je posebno oblikovana za male poduzetnike u cilju kratkoročnog financiranja kvalitetnih potraživanja.

< natrag

BroŠura  (451 KB)