Početna stranica > Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

1. Kako mi faktoring može pomoći u poslovanju?
Ukoliko imate kvalitetne kupce kojima prodajete robu ili usluge s odgodom naplate do 180 dana tada je faktoring rješenje za vaše probleme u području kratkoročnog financiranja. Prodajom faktura PBZ Faktoringu u vrlo kratkom roku od potpisivanja ugovorne dokumentacije moguće je dobiti avans i tako financirati premoštenje tekuće likvidnosti, obrtna sredstva i ostale troškove poslovanja.

2. Kako funkcionira faktoring?
Nakon potpisa ugovora o faktoringu financiranje se provodi tako da se odmah isplati 70 do 90 posto vrijednosti fakture (avans) na račun prodavatelja faktura, umanjeno za faktoring naknadu. Preostalih 10 do 30 posto vrijednosti doznačuje se nakon dospijeća, odnosno nakon izmirenja obveza od dužnika, umanjeno za faktoring kamatu koja se obračunava na visinu avansa.

Vidi prezentaciju: kako započeti domaći faktoring?
Vidi prezentaciju: kako funkcionira domaći faktoring?
Vidi prezentaciju: kako započeti izvozni faktoring?
Vidi prezentaciju: kako funkcionira izvozni faktoring?

3. Koja je prednost faktoringa u odnosu na financiranje putem kratkoročnih kredita?
Prednost financiranja putem faktoringa je u tome što se kod faktoringa primarno ispituje bonitet vašeg kupca, dok kod zahtjeva za kredit banka ispituje vaš bonitet uz određene instrumente osiguranja. Daljnja je prednost faktoringa što brzim unovčavanjem vaših faktura poboljšavate likvidnost poslovanja, kreditnu sposobnost i bonitet, te rentabilnost poslovanja. Korištenjem faktoringa smanjujete kreditni rizik u poslovanju s vašim kupcima i povećavate rentabilnost vašeg poslovanja.

4. Što moram učiniti ukoliko se želim financirati putem faktoringa?
Za početak dovoljno je poslati spisak Vaših kupaca na faktoring@pbz.hr. Preporučljivo je da nas kontaktirate i dogovorite sastanak sa našim stručnim osobljem koje će vam objasniti funkcioniranje faktoringa i sačiniti najbolje rješenje za faktoring u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

5. Koliko se brzo može realizirati faktoring?
Ukoliko ugovorite okvirni faktoring po revolving principu, dakle faktoring godišnju liniju, tada kod PBZ Faktoringa možete realizirati fakture u vrlo kratkom roku od potpisa ugovora o cesiji.
Naravno, prije ugovaranja faktoring posla temeljem vašeg upita/ zahtjeva analizirati ćemo vaše poslovanje i poslovanje vaših kupaca te ćemo za vas sastaviti indikativnu ponudu za faktoring. Ovakvu indikativnu ponudu možete dobiti prosječno u roku od 5 radnih dana.

6. Koliko često me informirate o stanju otkupljenih potraživanja?
Zahvaljujući eFaktoringu možete provjeriti svoje stanje otkupljenih potraživanja i isplaćenih avansa on-line, putem interneta, svugdje i u bilo koje vrijeme. Također možete pregledati obračune naknada i kamata te iste isprintati za potrebe vašeg knjigovodstva. Na vaš zahtjev stanja i obračune možemo dostaviti i faksom i poštom.

7. Aktivni smo izvoznik i interesira nas izvozni faktoring.
Kao član najvećeg svjetskog udruženja faktoring organizacija (Factors Chain International- FCI), omogućujemo otkup vaših faktura prema ino kupcima po standardnim uvjetima za izvozni faktoring. To znači da vam u određenim slučajevima možemo omogućiti otkup faktura bez regresa (financiranje i osiguranje) čime vam garantiramo plaćanje o roku dospijeća.

Vidi: Kako započeti izvozni faktoring?
Vidi: Kako funkcionira izvozni faktoring?
Vidi: Članice FCI

BroŠura  (451 KB)