O nama

Privredna banka Zagreb d.d. obavlja sve vrste faktoring poslova na domaćem i međunarodnom tržištu. Poduzetnicima pružamo usluge financiranja, osiguranja naplate i upravljanja potraživanjima, uz primjenu vrhunskih profesionalnih standarda za domaći i međunarodni faktoring.

  • Privredna banka Zagreb d.d. tržišni je lider u mnogim segmentima bankovnog poslovanja u Hrvatskoj.
  • Član smo najveće svjetske organizacije za faktoring - Factors Chain International (FCI), koja ima više od 200 članica u preko 60 zemalja svijeta.
  • U skladu sa našim vrijednostima suradnja na partnerskoj osnovi sa vašim poduzećem nama je na prvome mjestu. Stoga ćemo rješenja za faktoring prilagoditi vašim specifičnim zahtjevima i potrebama.
BroŠura  (451 KB)