Početna stranica > Proizvodi > Revolving faktoring

Revolving faktoring

Faktoring po revolving principu usluga je namijenjena poduzetnicima koji imaju stalne isporuke prema pojedinim kupcima s odloženim plaćanjem 30, 60, 90, 120 ili do 180 dana. Ugovor o faktoringu zaključuje se na godišnjoj osnovi, što omogućuje isplatu otkupljenih faktura u vrlo kratkom roku. Ova vrsta faktoringa naročito se preporučuje poduzetnicima koji imaju:

  • stalne kupce
  • kvalitetna potraživanja s odgodom naplate do 180 dana
  • potpisane godišnje ugovore o kupoprodaji
  • mjesečne isporuke roba pojedinim kupcima.

< natrag

BroŠura  (451 KB)