Početna stranica > Proizvodi > Uvozni faktoring

Uvozni faktoring

Uvozni faktoring je posebna financijska usluga međunarodnog faktoringa koja vam omogućuje da kupnju robe iz inozemstva obavljate bez bankovnih garancija, otvaranja dokumentarnih akreditiva ili avala vaših mjenica. Kod korištenja usluge uvoznog faktoringa robu normalno naručujete s ugovorenom odgodom plaćanja, ali umjesto plaćanja u korist vašeg dobavljača u inozemstvu, fakturu plaćate na račun PBZ Faktoringa.

< natrag

BroŠura  (451 KB)