Početna stranica > Za izvoznike

Za izvoznike

Linije za faktoring od 200 mil EUR
Privredna banka Zagreb otvorila je faktoring linije za financiranje hrvatskih izvoznika u iznosu od 200 milijuna EUR-a.

Izvozna poduzeća trenutno koriste financiranje putem faktoringa za izvozne poslove prema kupcima u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Bugarskoj i Srbiji, a zahvaljujući članstvu PBZ u FCI mogu se razmotriti korištenje ovih linija za 66 zemalja svijeta.

Sve informacije o financiranju i osiguranju naplate putem faktoringa potražite u Direkciji za faktoring, Radnička 44, 10000 Zagreb, nazovite nas na telefone 01 636 4112, 01 636 4113 i 01 636 4114 ili nam se obratite na e-mail adresu: faktoring@pbz.hr

BroŠura  (451 KB)